Usluge

Javna nabava

Ugovaranje nabave robe, radova i usluga između tijela javne vlasti, sektorskih naručitelja odnosno države u širem smislu i predstavnika privatnog sektora. Efikasnost i transparentnost javne nabave predstavlja ključ uspjeha u razvoju konkurentnog tržišta.

Javna nabava uređuje odnos javnog i privatnog sektora te stoga načelno mora biti formalna kako bi se izbjegla pogodovanja, sukobi interesa te ostvarila najbolja vrijednost za uloženi novac.

Uravnoteženost između formalne prirode postupaka i želje za efikasnošću, moguće je ostvariti samo kvalitetnom pripremom svih faza postupka nabave i putem edukacije sudionika u sustavu, što u konačnici rezultira uspjehom uključenih strana. Javna nabava počinje planiranjem potreba temeljenih na proračunu ili financijskom planu, a završava kvalitetnim izvršenjem ugovora. 

Faze nabave, uz adekvatnu organizaciju naručitelja:

  • Upravljanje potrebama - Analiza potreba i planiranje
  • Upravljanje postupcima
  • Priprema Dokumentacije za nadmetanje i tehničkih specifikacija
  • Postupci javne nabave i efikasna implementacija
  • Komunikacija između naručitelja i ponuditelja
  • Evaluacija i odabir
  • Ugovaranje i upravljanje izvršenjem ugovora
  • Upravljanje potrošnjom - Analiza nabave, kontrola potrošnje i analiza zaliha
  • Kontroling
povratak

Obratite nam se s povjerenjem!

Kontaktirajte nas!

Newsletter

Želite biti u toku i primati novosti i obavijesti u vezi naših usluga, ostavite nam svoju email adresu i mi ćemo se pobrinuti da budete informirani na vrijeme.